“Trollide rünnak” on simulatsioonimäng, mis aitab osalejatel paremini mõista erinevaid manipulatsioonitaktikaid inforuumis. Õppevahend on loodud gümnaasiumiõpilasi silmas pidades, kuid olen selle abil viinud läbi ka töötube Naiskodukaitse koolitustel täiskasvanutele ja osalejate tagasiside on olnud vägagi positiivne.

Õpiväljundid:
  • Osaleja teab milliseid manipulatsioonitehnikaid kõige sagedamini inforünnakutes kasutatakse;
  • Osaleja oskab meediat tarbides tähele panna eri osapoolte argumente ja milliseid narratiive soovitakse edasi anda;
  • Osaleja tunneb ära erinevaid manipulatsiooni taktikaid ja läbi selle suureneb osaleja vastupidavus selliste rünnakute osas.
 

Miinimumaeg simulatsioonimängu läbi viimiseks on 140 minutit (ehk siis 2 x 70 min tundi), kuid võimalusel võib asja teha pikemalt ja põhjalikumalt.

Simulatsioonimängu läbi viimiseks tööta esmalt läbi õpetaja juhend ning tee ettevalmistused. Olen loonud ka kolm YouTube videot, kus selgitan teemat ja ülesandeid, kuid kui soovid, siis leiad õpetaja juhendist ka lingid slaididele ja võid neid ise täiendada ja rääkida teemast.

Materjalide loomist toetasid: